25 มีนาคม 2562 กทม.ฝุ่นลดอากาศดี/”เชียงใหม่”PM2.5 ยังสูงสุดในโลก/เหนือพบจุดความร้อนถึง 109 จุด

ที่มา: https://siamrath.co.th/n/71281

กรมควบคุมมลพิษ (คพ.) รายงานสถานการณ์ฝุ่นละออง PM2.5 ประจำวันที่ 25 มี.ค.62 ระบุปริมาณฝุ่นละออง PM2.5 มีแนวโน้มลดลงจากเมื่อวาน ปริมาณฝุ่นละอองอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน (50 มคก./ลบ.ม.) ทุกพื้นที่ คุณภาพอากาศอยู่ในระดับดีมากถึงปานกลาง โดยมีปริมาณฝุ่นสูงสุดอยู่ในพื้นที่สีเหลือง คุณภาพอากาศระดับปานกลางเพียง 1 เขตคือ เขตวังทองหลาง โดยปริมาณฝุ่นอยู่ที่ 39 มคก./ลบ.ม. จากแบบจำลองการคาดการณ์ปริมาณ PM2.5 ของ คพ. คาดว่าในวันพรุ่งนี้ปริมาณ PM2.5 มีแนวโน้มลดลง อย่างไรก็ตามในการจัดอันดับคุณภาพอากาศเมืองยอดแย่ของโลก Air quality and pollution city ranking ประจำวันที่ 25 มี.ค.62 เวลา 09.03 น. ปรากฏว่า อันดับ 1 ของโลก ยังคงเป็นจังหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทย ที่มีค่าฝุ่นพิษ PM2.5 สูงที่สุดในโลก ที่ปริมาณ 252 AQI แม้จะลดลงมากจากเมื่อวานก็ตามแต่ก็ยังสูงที่สุด ขณะที่กทม.อยู่ในลำดับที่ 21 ของโลก ขณะที่สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ GISTDA ระบุข้อมูลวันที่ 24 มี.ค.62 ข้อมูลจากดาวเทียม Terra และ Aqua ของระบบ MODIS ที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยจิสด้า พบจุดความร้อน หรือ hotspot ทั้งประเทศ 183 จุด แบ่งเป็นภาคเหนือ 109 จุด ภาคกลาง 35 จุด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 22 จุด ภาคตะวันตก 16 จุด และภาคใต้ 1 จุดส่วนใหญ่เกิดขึ้นในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ